W dniu 22 listopada w Oddziale Zewnętrznym w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim gościła Fundacja SNAP.

Osadzeni w Oddziale Zewnętrznym w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim aktywnie pomagają potrzebującym.

W ramach współpracy pomiędzy Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie a Oddziałem Zewnętrznym w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, osadzeni z Oddziału Zewnętrznego włączyli się w kolejną inicjatywę na rzecz zwierząt.

Od kilku miesięcy Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zatrudnia osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim wspomagając w ten sposób ich proces resocjalizacji.

Piknik rodzinny

19.09.2023

W niedzielę, 17 września 2023 r. funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim brali udział w festynie rodzinnym, zorganizowanym przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej