Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach zakończył się właśnie kurs zawodowy przyuczający skazanych do zawodu ogrodnika

Już po raz kolejny, dbając o podtrzymywanie i wzmacnianie więzi rodzinnych osób pozbawionych wolności, w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach zorganizowano Dzień Dziecka

W Oddziale Zewnętrznym w Goleszach 10 skazanych ukończyło kurs cieśli

Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros przekazał Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim płk. Krzysztofowi Mrówczyńskiemu narkotesty

Skazani elektrykami

09.04.2019

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach zakończył się kurs zawodowy przyuczający skazanych do zawodu elektryka

Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim płk Krzysztof Mrówczyński skierował grupę skazanych do sprzątania okolic Zalewu Sulejowskiego na odcinku od Swolszewic Małych do Bronisławowa

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej