Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości obfituje w wiele wydarzeń zorganizowanych na tę wyjątkową okazję. Wraz z mieszkańcami w oficjalnych obchodach w Nowej Dębie uczestniczył Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy - ppłk Jacek Paśko.

W Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie rozpoczęto realizację kolejnego szkolenia kursowego w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach działania 2.7 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W dniu 31.08 br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy podpisał umowę na zatrudnienie skazanych w firmie In Post w ramach rządowego programu Praca Dla Więźniów.

W siedzibie OISW w Rzeszowie odbyła się prezentacja opracowanej przez pracownię projektową F-11 z Krakowa koncepcji architektoniczno-funkcjonalno-użytkowej zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu penitencjarnego w Chmielowie”. Po raz pierwszy można było zobaczyć jak będzie ostatecznie wyglądała nowa jednostka penitencjarna.

Rozpoczął się długo oczekiwany etap prac nad projektem Zakładu Karnego w  Chmielowie. To kolejny krok ku uruchomieniu na Podkarpaciu innowacyjnej, nowoczesnej jednostki penitencjarnej dla kobiet.

Z dniem 4 marca 2021 roku, Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy ppłk. Norberta Gawła.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej