W dniu 1 Listopada br. wychowawca wraz z grupą jedenastu osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie, Zakładu Karnego w Dębicy, zapalili znicze pod pomnikami bombardowania Chmielowa z 1939 r oraz katastrofy smoleńskiej z 2010 r.

W jubileuszowym roku 100–lecia polskiego więziennictwa na Jasnej Górze w dniu 12 października br. odbyła się tegoroczna, już 23 Pielgrzymka Służby Więziennej. W tym roku po raz pierwszy uczestniczyli w niej przedstawiciele więziennictwa z Ukrainy z o. Konstantynem Pantelejem, naczelnym kapelanem dla grekokatolików.

W dniu 8 października br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy mjr Krzysztof Maźnicki podpisał umowę na zatrudnienie skazanych z firmą PRO-ARS.

Na zaproszenie władz samorządowych miasta Nowa Dęba, Zastępca Dyrektora dębickiej jednostki, pełniący służbę w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie - mjr Krzysztof Maźnicki wziął udział w obchodach 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.

W tutejszej jednostce zakończyła się kolejna edycja autorskiego programu resocjalizacyjnego Ojcowie Obecni - Dzieci Szczęśliwe.

W dniu 28.06.2019r miało miejsce niecodzienne wydarzenie. W Warszawie na Placu im. Józefa Piłsudskiego, Rozkazem Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację oficerską odebrała grupa funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Dębicy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej