Wstąp w nasze szeregi i zostań częścią zespołu, który przyczynia się do bezpieczeństwa i resocjalizacji. Sprawdź najnowsze oferty pracy. Aplikuj już dziś!

Na zaproszenie Rektora i Senatu Warszawskiej Akademii Medycznej uczestniczyliśmy w wyjątkowym wydarzeniu zarówno dla władz uczelni jak i dla studentów. Obserwowaliśmy uroczystość tzw."czepkowania" studentów trzeciego stopnia pielęgniarstwa i położnictwa. Informowaliśmy przy okazji absolwentów o możliwości związania dalszego życia zawodowego ze Służbą Więzienną.

Spotkanie rodzinne

26.06.2023

W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie- Bemowie odbyło się spotkanie rodzinne. Kadra penitencjarna realizuje programy readaptacyjne sprzyjające relacjom rodzinnym, pamiętając, jak ważnym czynnikiem w procesie resocjalizacji jest rodzina. Rodzina to czynnik motywujący skazanych do zmian, a przecież o to w procesie resocjalizacji chodzi

W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie- Bemowie zakończył się kurs zawodowy o profilu – technolog robót wykończeniowych. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczynia się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym. Udział w kursie zwiększa prawdopodobieństwo odnalezienia się skazanych na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą atrakcyjne...

Gościliśmy dzisiaj na terenie Oddziału Zewnętrznego w Warszawie- Bemowie studentów Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Gości zapoznano z najważniejszymi zapisami prawa regulującymi sposób wykonywania kary pozbawienia wolności a także pokazano praktyczne ich zastosowanie. Zdecydowanie czas studiów należy wykorzystać na poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania i planowanie swojej dalszej ścieżki zawodowej.

W ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży pn:„W SŁUŻBIE PRAWU” funkcjonariusze odwiedzili kolejną z warszawskich szkół podstawowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej