5 września odbył się finał prezydenckiej akcji Narodowe Czytanie. Przystąpiła do niej zdecydowana większość aresztów śledczych i zakładów karnych.

We wrześniu w Forum piszemy o ludziach naszej formacji, którzy w służbie i pracy robią swoje i więcej. Dowodzą także, że istnieje życie pozasłużbowe.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi zapisy na niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Ruszył nowy rok szkolny, również w szkołach przywięziennych. W Centrach Kształcenia Ustawicznego działających przy 20 jednostkach penitencjarnych naukę rozpoczęło 3427 uczniów.

Na zaproszenie Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” gen. Jacek Kitliński, dyrektor generalny Służby Więziennej wziął udział w obradach Komisji Krajowej. Spotkanie odbyło się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL z inicjatywy jego dyrektora Jacka Pawłowicza.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej