- Przeszło miesiąc temu podjąłem decyzję, że wszystkie możliwości produkcyjne w przywięziennych wytwórniach zostaną skierowane na niesienie pomocy potrzebującym, w ramach akcji przeciwdziałania pandemii koronawirusa. Przez ten czas wyprodukowano w zakładach przywięziennych milion maseczek. Są wykorzystywane w miejscach największej potrzeby, a także przez różne służby ratownicze i medyczne – powiedział na dzisiejszej (17 kwietnia 2020 r.) konferencji...

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane w tym roku szkolnym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jako prowadzący brali w nich udział wiceministrowie sprawiedliwości.

Odbywanie kary pozbawienia w systemie dozoru elektronicznego możliwe dla osób, które złamały prawo i zostały skazane na karę pozbawienia wolności do 1 roku i 6 miesięcy.

Służba Więzienna, tak jak inne służby, apeluje #zostańwdomu. Funkcjonariusze i pracownicy więziennictwa, chroniąc społeczeństwo, niezależnie od epidemii, codziennie pełnią swą służbę. Nie mogą zostać ze swoimi najbliższymi. Od nich i innych mundurowych zależy bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Z pewnością w domach pozostać powinny wszystkie dzieci, które w tym czasie mogą rysować, malować i kolorować. Służba Więzienna przygotowała dla nich specjalne „służbowe”...

Domy Opieki Społecznej apelują o pomoc w dostawie najbardziej potrzebnych środków ochrony. Służba Więzienna odpowiada na apel . Dziś blisko tysiąc maseczek przekazali tym ośrodkom funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Grudziądzu i Zakład Karnego w Trzebini. Paczki z maseczkami szykowane są też przez inne jednostki, m.in. w Iławie, Barczewie, Hrubieszowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej