NONA to jeden z psów specjalnych, który od czterech lat służy w areszcie śledczym we Wrocławiu. Bardzo dobrze pracuje na co dzień z przewodnikiem psa specjalnego st.sierż.sztab. Czesławem Suchackim.

Na bramie głównej podczas kontroli korespondencji adresowanej do osadzonego za pomocą urządzenia rentgenowskiego, funkcjonariusz zauważył elektroniczne przedmioty. Wewnątrz koperty znajdowały się dwa telefony komórkowe, ładowarka i dokumenty.

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni uczestniczą w akcji honorowego oddawania krwi w ramach wspólnych działań Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga

Szyjemy maseczki na świebodzkiej! Grupa skazanych na potrzeby akcji „#Resort Sprawiedliwości Pomaga” pod nadzorem kadry penitencjarnej szyje kilkadziesiąt maseczek dziennie. Cały proces szycia maseczek ochronnych odbywa się przy zachowaniu wszelkich niezbędnych zasad higieny.

29 kwietnia br. funkcjonariusz Aresztu Śledczego we Wrocławiu udaremnił próbę przemytu przedmiotu niedozwolonego. W trakcie kontroli korespondencji kierowanej do osadzonego, za pomocą urządzenia rentgenowskiego, funkcjonariusz zauważył elektroniczny przedmiot. Wewnątrz koperty znajdowały się czasopisma oraz telefon komórkowy.

Bezpieczni w drodze

28.04.2020

Ruszyła kolejna edycja programu resocjalizacyjnego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu lub używaniu narkotyków ''Bezpieczni w drodze”  prowadzonego przez psychologa działu penitencjarnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej