Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie przekazali maseczki ochronne do kolejnego Domu Pomocy Społecznej. 500 szt. maseczek trafiło do DPS "Syrena" w Warszawie.

KOMUNIKAT NR 10

11.05.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa mazowieckiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie realizuje szereg inicjatyw w ramach akcji zainicjowanej przez Ministra Sprawiedliwości: #ResortSprawiedliwościPomaga.

Funkcjonariusze Służby Więziennej wspierają Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu “Zośka” i “Parasol”

Podjęcie ważnej dyskusji o istocie kary wieloletniego pozbawienia wolności, o roli sztuki i edukacji w resocjalizacji, o wykluczeniu społecznym w formie izolacji fizycznej ale nie tylko, znalezienie odpowiedzi na pytanie: czym jest kultura, sztuka, jakie są ich role społeczne, jakie role społeczne pełnią artyści i twórcy kultury – to tylko nieliczne zagadnienia jakich podjęli się funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie...

Po raz kolejny w ciągu ostatnich dni funkcjonariuszka grochowskiego aresztu zapobiegła próbie dostarczenia narkotyków na teren jednostki penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej