W ramach akcji proekologicznej po raz kolejny funkcjonariusze oraz osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie pokazali, że razem możemy więcej.

Ponownie na terenie naszej jednostki penitencjarnej mogły odbyć się wykłady w zakresie programu prewencyjnego W SŁUŻBIE PRAWU. Tym razem uczestnikami spotkania byli uczniowie Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie, którzy z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w dyskusji panelowej.

W tym dniu służba w Areszcie Śledczym w Koszalinie znacznie różniła się od pozostałych. Dzięki uprzejmości Straży Pożarnej w Koszalinie oraz Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie na terenie naszej jednostki penitencjarnej mogły zostać przeprowadzone ćwiczenia ochronne, które rozpoczęły się od akcji gaśniczej w warunkach izolacji więziennej, dostarczenie ładunku wybuchowego do budynku administracji oraz wystąpienie zbiorowe osadzonych w oddziale...

W SŁUŻBIE PRAWU oraz W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE jest programem skoordynowanym na szczeblu ogólnopolskim i stał się wsparciem pionu oświaty, w kwestiach kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych oraz edukacji związanej z prewencja przestępstw. Mogli się o tym przekonać uczniowie z klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie.

W minionym tygodniu zakończyliśmy II edycję warsztatów profilaktycznych, które były dedykowane szóstoklasistom, z wybranych szkół podstawowych z Koszalina. Wspólna praca przedstawicieli Komendy Miejskiej w Koszalinie, Centrum Usług Społecznych oraz Funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Koszalinie ukazała słuszność działań prewencyjnych z młodzieżą.

W ramach działalności kulturalno-oświatowej osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie wzięli udział w wyjściu poza terenem jednostki. Pod nadzorem funkcjonariusza, skazani udali się na pobliski, poniemiecki cmentarz, znajdujący się w miejscowości Dobrówko, w celu wykonania prac porządkowych na terenie wokół obiektu historycznego w ramach realizacji programu readaptacji społecznej „Eko Ozet”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej