Setki paczek i listów, które codziennie trafiają do osadzonych przechodzą najpierw przez baczne oczy i ręce funkcjonariuszy. Przy pomocy urządzeń technicznych oraz psa specjalnego dokonują oni kontroli korespondencji i przesyłek. Zdarza się, że znajdują się w nich przedmioty niedozwolone.

Pod takim hasłem odbyła się akcja honorowego oddawania krwi, która zakończyła się 19 marca br.

Sztuka więzienna

19.04.2021

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w Areszcie Śledczym w Gdańsku w dniu 27 marca br. odbyła się retransmisja telewizyjna spektaklu pn. Podblokowe rozkminy stworzonego przez osadzone i twórców współpracujących z jednostką. Osadzeni obejrzeli sztukę wystawioną na podstawie książki Salci Hałas. Spektakl został również zaprezentowany na Przeglądzie Sztuki Więziennej w Sztumie i w Teatrze Gdynia w Gdyni.

W dniu 24 marca przypada Światowy Dzień Gruźlicy. W Polsce znajdują się dwa więzienne szpitale z oddziałem leczenia gruźlicy. Jednym z nich jest Areszt Śledczy w Gdańsku, w którym załoga podejmuje się długotrwałej hospitalizacji osób pozbawionych wolności.

Ten szczególny dzień został ustanowiony w 2011 r. dla upamiętnia bohaterów walczących o niepodległość w państwie komunistycznym. Wielu żołnierzy zginęło lub zostało zamordowanych. W tym dniu na uwagę zasługują Danuta Siedzikówna ps. Inka i Feliks Selmanowicz ps. Zagończyk. Byli oni powiązani z miejscem w Gdańsku – obecnym Aresztem Śledczym – w którym jako więźniowie polityczni byli przetrzymywani, a następnie zastrzeleni w dniu 28 sierpnia 1948 r....

Komunikat

01.03.2021

Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością dostosowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19,widzenia z osobami, o których mowa w art. 8 § 3 i art. 215 § 1 Kkw, art. 215 § 1a Kkw, urzędnikami konsularnymi oraz kuratorami sądowymi...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej