W dniu 19 sierpnia 2020 r. odbył się egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej. Funkcjonariusze okręgu gdańskiego po zakończeniu kształcenia w formie studiów podyplomowych w zakresie penitencjarystyki w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie pozytywnie zdali egzamin sprawdzający ich wiedzę. Tym samym, absolwenci uczelni zasili szeregi oficerskie Służby Więziennej.

W dniu 22 lipca br. w Gdańsku odbyły się obchody upamiętniające aresztowanie przez władze pruskie ówczesnego brygadiera Józefa Piłsudskiego i płk. Kazimierza Sosnkowskiego.

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi.

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej po raz kolejny zrealizował zdalnie kurs przygotowawczy. Tym razem „wstępniak” został zorganizowany na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

W dniach 29.06.2020 r. – 10.07.2020 r. studenci Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie realizowali zagadnienia kliniki penitencjarnej w Areszcie Śledczym w Gdańsku.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku zatrzymali nietrzeźwego kierowcę.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej