komunikat

08.06.2021

Mając na uwadze trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością stosowania działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), po uzyskaniu zgody Sędziego...

W dniu 2 czerwca br. odbył się egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej. Funkcjonariusze okręgu gdańskiego po zakończeniu kształcenia w formie studiów podyplomowych w zakresie penitencjarystyki w  Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie pozytywnie zdali egzamin sprawdzający ich wiedzę. Tym samym, absolwenci uczelni zasili szeregi oficerskie Służby Więziennej.

W dniach 10 – 21.05.2021 r. na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku w ramach kliniki penitencjarnej gościliśmy studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej realizowanych przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

komunikat

28.05.2021

Od dnia 1 czerwca 2021 r. wznawia się na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku udzielenie osadzonym widzeń z rodziną i innymi osobami bliskimi. Mając na uwadze treść art. 247 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy i pracowników, osadzonych i ich rodzin, wprowadza się na okres 7 dni - począwszy od dnia 1 czerwca 2021 r. tj. do dnia 7 czerwca 2021 r., z możliwością przedłużenia na kolejne dni,...

W dniu 04 maja 2021 r. nastąpiło przekazanie materiałów plastycznych i gier rekreacyjnych dzieciom z przyszpitalnej szkoły funkcjonującej na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Artykuły zostały zebrane przez załogę Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej