Studenci Uniwersytetu Gdańskiego o kierunkach kryminologii, prawa i pedagogiki resocjalizacyjnej wzięli udział w spotkaniu na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

10 maja 2024 r. w Oddziale Zewnętrznym Gdańsku-Przeróbce odbyły się ćwiczenia pozorujące zdarzenia, które w rzeczywistości mogą stwarzać poważne zagrożenie bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej.

Ppłk Marek Rogoziński, Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku podpisał umowę z Fundacją Hospicyjną, na podstawie której skazani będą zatrudnieni przy pracach pomocniczych, porządkowych i gospodarczych w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza i w Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku.

Zawody strzeleckie

10.05.2024

Funkcjonariusze gdańskiej jednostki wzięli udział w I Okręgowych Mistrzostwach Służby Więziennej w Strzelectwie Dynamicznym, które odbyły się w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Plaskoszu.

9 maja br. ppłk Marek Rogoziński – Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdański wziął udział w uroczystych obchodach 79. rocznicy oswobodzenia KL Stutthof.

Ppłk Marek Rogoziński – Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku przystąpił do współpracy z kolejną Fundacją, dzięki której skazani będą wykonywać prace polegające na remontach i adaptacji budynku szkoły.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej