Zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia to czas radości, ale też czas, który skłania ludzi do refleksji nad swoim dotychczasowym życiem. Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu czynią starania, by także osoby pozbawione wolności przy tej okazji dokonały takich rozważań. Podejmują szereg inicjatyw mających na celu pokazanie osadzonym, jak olbrzymie znaczenie ma dzielenie się z innymi. Dzięki ich staraniom skazani...

W dniu 13 grudnia 2022 r. funkcjonariusze bytomskiego aresztu udzielili pomocy ofiarom wypadku drogowego.

Udaremniony przemyt

01.12.2022

Dzięki czujności i profesjonalizmowi Funkcjonariuszy Służby Więziennej po raz kolejny udaremniono próbę przemytu.

W dniu 30.11.2022 r. uczniowie klasy średniej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego spotkali się z funkcjonariuszami Aresztu Śledczego w Bytomiu żeby zapoznać się z  realiami służby w jednostce penitencjarnej.

W dniu 25 listopada 2022 roku w Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu odbyły się rozgrywki szachowe, w których udział wzięli osadzeni z całej Polski. Czwarta edycja turnieju została rozegrana za pośrednictwem łącza internetowego.

23.11.2022 roku w Areszcie Śledczym w Bytomiu gościli żołnierze rezerwy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gliwicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej