Za nami kolejne zajęcia w ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanym z prewencją przestępstw wśród młodzieży. W dniu 15.02.2024 r. na terenie Naszego aresztu gościli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu.

Gramy z orkiestrą

30.01.2024

28 stycznia po raz 32 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Celem finału był cyt. „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych”.

Przekazanie pojazdu

30.01.2024

W dniu 30 stycznia 2024 roku Areszt Śledczy w Bytomiu przekazał na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej pojazd specjalny.

Programy readaptacji skazanych są jedną z podstawowych form pracy z osobami pozbawionymi wolności. Dzięki nim wychowawcy, psycholodzy czy terapeuci starają się korygować postawy skazanych i wyposażać ich w umiejętności, które pozwolą im radzić sobie ze swoimi deficytami.

W dniu 19 grudnia br. w Areszcie Śledczym w Bytomiu oraz Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu odbyły się ćwiczenia ochronne mające na celu sprawdzenie i utrwalenie umiejętności sprawnego współdziałania Służby Więziennej, Straży Pożarnej oraz Policji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej.

Na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu w dniu 8grudnia odbyły się kolejne zajęcia w ramach programu "W Służbie Prawu" dla uczniów z Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej