Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Funkcjonariusze wzięli udział w akcji charytatywnej

Dzień Matki

25.05.2020

Osadzeni z Aresztu Śledczego w Szczecinie w ramach zajęć kulturalno – oświatowych wykonali dla swych matek pocztówki i laurki, jako wyraz wdzięczności i podziękowania za macierzyński trud.

Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Szczecinie przekazali prace wykonane przez osadzonego w ramach zajęć plastycznych na rzecz chorej dziewczynki.

Szczecińska jednostka penitencjarna w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga przekazała maseczki ochronne oraz słodycze dla dzieci z Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie.

12 maja

12.05.2020

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej