Stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Areszt Śledczy w Szczecinie przyłącza się do apelu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie o oddawania krwi.

Podjęto działania zapobiegawcze.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

Zajęcia kulturalno oświatowe kształtujące postawy obywatelskie i patriotyczne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej