Pomimo wprowadzonych ograniczeń, wynikających ze stanu epidemii w kraju, nie można zapominać o konieczności prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności przebywających w  jednostkach penitencjarnych.

Komunikat

14.07.2020

Z dniem 21.07.2020r. na terenie Aresztu Śledczego w Częstochowie oraz w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym zostanie przywrócona realizacja cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

KOMUNIKAT

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych.

W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym przekazali dzisiaj 1130 maseczek Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym zorganizował zbiórkę pieniężną na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, ul. Gilowa 44 w Częstochowie i kupili karmę dla zwierząt.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej