Wołowscy więźniowie nie pozostali bierni w obecnej sytuacji epidemicznej. Aktualnie 30 osadzonych jest zatrudnionych przy produkcji maseczek ochronnych.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

W wołowskim więzieniu 11 słuchaczy zakończonego kursu zawodowego o profilu elektryk, przystąpiło do egzaminu państwowego potwierdzającego uprawnienia elektryczne w grupie G1.

W dniu 29 lutego 2020 roku ( sobota ) widzenia nie będą realizowane

POWER 2020

25.02.2020

W wołowskim więzieniu rozpoczęła się realizacja ostatniej edycji szkoleń kursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności.

W dniu dzisiejszym 277 uczniów wołowskiej jednostki penitencjarnej powróciło do ławek szkolnych po zakończonych feriach zimowych. Kontynuują oni naukę w ramach Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, przygotowujących do pracy w zawodach stolarza, mechanika montera maszyn i urządzeń przemysłowych, elektryka oraz krawca.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej