Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Tarnowie nie ustają w szkoleniach młodzieży z zakresu prawnego. Przełom roku 2023/2024 był bogaty nie tylko w refleksje i nowe postanowienia, ale również w zdobywanie wiedzy, doświadczeń i edukację.

„Pomagać, to dzielić się nie chcąc w zamian dosłownie niczego. Łzy pozamieniać w śmiech. Nie ma nic bardziej cennego”. Jerzy Kobyliński

Mediacje po wyroku

17.12.2023

Tarnowska Służba Więzienna zaangażowała się w realizację programu „Mediacje po wyroku”. Program jest finansowany w ramach projektu ”Pilotażowe kompleksy penitencjarne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

11 listopada świętowaliśmy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To wyjątkowa data, która zajmuje szczególne miejsce w sercu każdego Polaka.

23 listopada w auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się Gala z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Obchodzimy 105. rocznicę odzyskania niepodległości. Dla Tarnowa - pierwszego niepodległego, dniem wolności stał się 31 października 1918 r.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej