Studenci kryminologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach uczestniczyli w zajęciach na terenie zakładu karnego przygotowanych przez kadrę siedleckiej jednostki penitencjarnej

Funkcjonariusze Służby Więziennej w porozumieniu z Oddziałem Mazowieckim Stowarzyszenia Odra-Niemen przygotowali z zebranych przez stowarzyszenie darów "Paczki Pamięci", które trafią do środowisk kombatanckich na Kresach Wschodnich

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach wzorem lat ubiegłych zorganizowali akcję "Wielkanocna Kartka dla Kombatanta" i zaangażowali w nią osoby pozbawione wolności, by dać wyraz pamięci o Bohaterach - Kombatantach, którzy walczyli o wolną Polskę. Za pośrednictwem Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen kartki z życzeniami trafią do środowisk kombatanckich

Kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej zorganizowała zajęcia kulturalno-oświatowe, podczas których skazani tworzyli multimedialne życzenia wielkanocne dla bliskich

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach podpisał porozumienie o współpracy z Prezesem Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Siedlcach, w ramach którego skazani wykonają pomoce dydaktyczne dla podopiecznych stowarzyszenia

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej