W dniu 29 marca 2022 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dublinach spotkali się z uczniami klasy mundurowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń, w dniu 25 marca 2022 roku zostały wypracowywane kolejne rekomendacje dla Dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

W związku z trudną sytuacją ludności ukraińskiej nadal śpieszymy z pomocą. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Dublinach odpowiedzieli na apel o pomoc ukraińskim więziennikom, których obecna sytuacja jest wyjątkowo trudna.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Komunikat dotyczący zasad i organizacji widzeń w Zakładzie Karnym w Dublinach w czasie epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników uzyskując odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Mowa o funkcjonariuszach Zakładu Karnego w Dublinach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej