W dębickiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczystość powołania Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego.

W dniu "Święta kobiet" warto uświadomić sobie jak wiele pań w dzisiejszych czasach pełni służbę w formacjach mundurowych, w tym Służbie Więziennej.

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

Dyrektor Zakładu Karnego w  Dębicy otrzymał informację o odpowiedzialnej i obywatelskiej postawie funkcjonariusza - plut. Michała Dragana, który właściwie ocenił sytuację i podjął adekwatne działania zapobiegające zagrożeniu bezpieczeństwa pasażerów pociągu relacji Wrocław Główny-Ścinawa.

W tym roku ósmego lutego po raz drugi w Służbie Więziennej obchodzony jest Dzień Tradycji. Na tą okoliczność w Zakładzie Karnym w Dębicy wydany został pamiątkowy album z nadania jednostce Sztandaru.

Na zaproszenie władz miasta Dyrektor dębickiej jednostki penitencjarnej płk Krzysztof Maźnicki wziął udział w obchodach upamiętniających egzekucję dokonaną przez Niemców 80 lat temu na 54 Polakach przy nasypie kolejowym obok cegielni w Dębicy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej