Tradycyjnie 17 września, w rocznicę napadu ZSRR na nasz kraj, upamiętniono wydarzenie sprzed 82 laty, które dla wielu osób oznaczało początek gehenny.

Pokazy ratownictwa medycznego, gaszenia pożaru, prezentacja sprzętu służb mundurowych oraz gry i zabawy dla dzieci - to wszystko czekało na uczestników Pikniku Strażackiego, który odbył się 5 września 2021 r. przy Szkole Podstawowej w Sławacinku Starym.

1 września 2021 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej uczestniczyli w miejskich obchodach 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W trosce o los czworonogów będących w bialskim schronisku dla zwierząt funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej zorganizowali akcję pomocową podczas której zakupili karmę dla psów i dostarczyli ją w dniu dzisiejszym do Azylu.

26 sierpnia 2021 r. doszło do oficjalnego przekazania nowo zakupionego sprzętu do siłowni w bialskim zakładzie karnym.

W ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej odbył się kurs dla osadzonych: Nowoczesne Wykończenie Wnętrz z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej