26 października br. grupa uczniów klasy mundurowej o profilu penitencjarnym z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ze Strzelec Opolskich odwiedziła Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu. Uczniom towarzyszył Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Andrzej Dąbrowski.

Życzenia od funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ćwiczenia

06.10.2021

5 października br. w Zakładzie Karnym nr 1  w Strzelcach Opolskich odbyły się specjalistyczne ćwiczenia obronne.

Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich podjął starania w celu realizacji postanowień porozumienia zawartego pomiędzy Służbą Więzienną a Lasami Państwowymi.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich obchodziła okrągłą rocznicę 50-lecia powstania. Wśród wielu zaproszonych gości byli także przedstawiciele Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich - zastępca Dyrektora ppłk Dariusz Kaczorowski oraz kierownik działu penitencjarnego por. Mariusz Rewerski.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej