Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dzierżawy dotyczącą hali produkcyjnej w Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku.

W dniu wczorajszym (27.03.) funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem odwiedzili Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem. Uczniowie klas mundurowych mieli możliwość szkolenia umiejętności strzeleckich.

Do czarnieńskiej jednostki przybyli studenci III roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSH POMERANIA w Chojnicach. Wizyta za murami ukazała im namiastkę funkcjonowania zakładu, przybliżyła im służbę w naszej formacji oraz warunki odbywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych.

Resocjalizacja osób pozbawionych wolności przybiera różnorodne formy. Coraz częściej wychowawcy oddziaływania resocjalizacyjne ukierunkowują na zajęcia plastyczne, teatralne czy muzyczne.

Wstąp w nasze szeregi i zostań częścią zespołu, który przyczynia się do bezpieczeństwa i resocjalizacji. Sprawdź najnowsze oferty pracy. Aplikuj już dziś!

W dniu dzisiejszym (11.03.) szeregi naszej formacji zasiliło dziesięciu nowo przyjętych funkcjonariuszy. W sali odpraw Zakładu Karnego w Czarnem w obecności Dyrektora tutejszej jednostki penitencjarnej odbyło się uroczyste ślubowanie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej