Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu zawarł porozumienie o współpracy z Nadleśnictwem Chojnów. Porozumienie ma na celu zwiększenie efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych skazanych poprzez propagowanie działalności ekologicznej, edukacyjnej oraz kształtowaniu wśród osadzonych prospołecznych postaw.

Więzienne manewry

06.09.2022

Funkcjonariusze Służby Więziennej stale doskonalą swoje umiejętności na poszczególnych stanowiskach biorąc udział zarówno w szkoleniach jak i specjalistycznych manewrach na terenie jednostek penitencjarnych.

Praca osadzonych to jedna z głównych podstaw odnowionego systemu resocjalizacyjnego, w ramach którego funkcjonuje nowoczesne polskie więziennictwo. Osadzeni z Zakładu Karnego w Przytułach Starych sprzątali teren przyległy i drogę dojazdową do jednostki.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego mieszczącym się w Zakładzie Karnym w Płocku, podobnie jak w 18 placówkach więziennych tego typu na terenie kraju, rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023.

Jak co roku 1 września przy Pomniku Pamięci Pomordowanych w latach 1939-1945 Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Ostrołęce o godzinie 12:00, odbyły się uroczystości 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Reprezentacja naszej jednostki z Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych mjr. Pawłem Zielińskim na czele, wzięła udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w II Społecznym liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej