25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Nasza zima zła

25.11.2020

25 listopada 2020r. do Gminu Rzekuń trafiło 70 karmników i 80 budek lęgowych dla ptaków wykonanych przez osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych.

Do Dyrektora Zakładu Karnego w Białymstoku wpłynęło podziękowanie z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, za szlachetną postawę jednego z naszych funkcjonariuszy.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko przekazali prace plastyczne osadzonych z przeznaczeniem na aukcje charytatywne organizowane przez Fundację NASZPIKOWANI.

W dniu 20.11.2020r. ppłk Wojciech Januszewski Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku, podpisał porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Białymstoku.

19 listopada 2020r. podczas rutynowej kontroli zawartości korespondencji do osadzonych funkcjonariusz udaremnił przedostanie się przedmiotów niedozwolonych w postaci dwóch kart sim.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej