Po raz już kolejny przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie uczestniczyli w spotkaniu z osadzonymi na terenie jednostki.

KOMUNIKAT

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Złotowie brali udział w zajęciach kulturalno-oświatowych poza murami.

Odwołane widzenia w dniu 8 lutego 2020 r.

W Oddziale Zewnętrznym w Złotowie odbył się koncert kolęd i pastorałek dla osadzonych.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych w dniu 21.12.2019r. osadzeni wzięli udział we Mszy Świętej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej