Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Pozbawiony wolności, ale nie pozbawiony świadomości ojciec.

To w jakim miejscu teraz się znajdujesz jest konsekwencją Twoich wyborów. Pamiętaj, Twój los jest w Twoich rękach!

Więźniowie, którzy niebawem opuszczą mury aresztu uzyskali fachową pomoc w zakresie poszukiwania pracy.

11 listopada

11.11.2021

Narodowe Święto Niepodległości

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej