Ruszyła kolejna edycja programu readaptacyjnego APORT, w ramach którego osadzeni z Oddziału Zewnętrznego Olsztynie pracują w pobliskim Schronisku dla Zwierząt.

W dniu 12 września br. przekazaliśmy kilkadziesiąt koców dla Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie.

W trakcie imprezy zorganizowanej na zakończenie wakacji propagowane było szeroko rozumiane bezpieczeństwo jak i propagowania oraz popularyzacja zasad bezpiecznego zachowywania się w różnych sytuacjach.

„Praca dla więźniów” to program, który przyczynia się do skutecznej resocjalizacji skazanych, optymalizuje ich readaptację społeczną, uczy odpowiedzialności, sumienności, a dzięki wynagrodzeniu pozwala na regulację zobowiązań orzeczonych przez sąd, m.in. alimentacyjnych. Ponadto skazani zdobywają nowe kwalifikacje, które po zakończeniu odbywania kary pomogą im w znalezieniu zatrudnienia.

W dniu 7 czerwca br. na murze Aresztu Śledczego w Olsztynie, odsłonięto tablicę poświęconą osobom związanym z polskim podziemiem antykomunistycznym, przetrzymywanym i represjonowanym w Więzieniu Karno – Śledczym w Olsztynie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej