Dzięki współpracy z Fundacją „ZASTOPUJ”, która na co dzień zajmuje się pomocą skazanym oraz byłym skazanym, w dniu 22 marca 2024 roku na hali sportowej Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie miało miejsce spotkanie z gościem specjalnym – Tonym Anthonym.

Płk Tomasz Raczyk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie spotkał się z kadrą kierowniczą koszalińskiego Aresztu Śledczego. Rozmawiano o tym, co udało się zrobić w ubiegłym oraz o zamierzeniach na obecny.

Jednostka penitencjarna dysponuje wolnymi pomieszczeniami o powierzchni użytkowej 216,59m2 oraz 76,60 m2

W Polsce obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który jest związany z Międzynarodowym Dniem Pomocy Ofiarom Przestępstw, ustanowionym na dzień 22 lutego.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które odbyło się w 2005 roku, dzień 27 stycznia został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holocaustu (ang. International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust).

W Areszcie Śledczym w Koszalinie podsumowano XIX edycję Ogólnopolskiego Przeglądu Konkursowego na Audycję Radiowęzłową ,, Historia Żywa – Moja Mała Ojczyzna – Moja Rodzina – Ja” organizowanego przez Areszt Śledczy w Koszalinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej