Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Kamińsku wsparli lidzbarskie przytulisko dla bezdomnych zwierząt.

Bohaterska postawa funkcjonariusza z Zakładu Karnego w Kamińsku przyczyniła się do zatrzymania pijanego kierowcy.

Od 16 marca 2020 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powierzył por. Piotrowi Korostyńskiemu czasowe pełnienie obowiązków na stanowisku dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku.

Komunikat

12.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej