Krawiecki weekend

17.03.2016

W dniach 12 - 13 marca 2016 skazani z Oddziału Zewnętrznego w  Warszawie - Bemowie wzięli udział w warsztatach szycia na maszynie. Warsztaty sobotnie pt. „Ciekawe szycie” zostały zorganizowane przez Studenckie Naukowe Koło Twórczej Resocjalizacji i Samorząd Studentów Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i poprowadzone przez Magdę Bojan. Warsztaty wzbogacił swoją obecnością Rektor Pedagogium prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński wraz z grupą studentów...

Skazani, członkowie koła sportowego "Bieg do wolności", funkcjonującego w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie – Bemowie, wzięli udział w ostatniej edycji biegu Parkrun na dystansie 5 kilometrów, cyklicznie odbywającego się w warszawskim Parku Skaryszewskim. Bieg organizowany przez polską sekcję przedsięwzięcia, jest jedną z imprez jednocześnie odbywających się w wielu państwach Europy.

Skazani z Oddziału Zewnetrznego w Warszawie - Bemowie wzięli udział w zajeciach kulturalno oświatowych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz spacerze, z przewodnikiem, po warszawskiej Starówce. Spacer w przewodnikiem miejskim zatytułowany był: "Warszawa – miasto grzechu. Spacer śladami przestepców i żebraków". Zorganizowali go NZS UW i biuro WAWstep. Wzięło w nim udział, w sumie, ponad sto osób.

Grupa skazanych przebywających w OZ Warszawa-Bemowo wzięła udział w zorganizowanym 24 stycznia 2016 roku w Kucharach Żydowskich II Biegu Powstania Styczniowego.

Niezwykle szlachetną inicjatywą wykazali się osadzeni z Oddziału Zewnetrznego w Warszawie – Bemowie. Zorganizowali przedświąteczną zbiórkę słodyczy dla wychowanków Domu Dziecka nr. 3 przy ulicy Dalibora w Warszawie. Akcja mimo tego, że wielu z osadzonych często również oczekuje pomocy i jest w trudnej sytuacji materialnej, okazała się udana.

Kampania "Jeśli nie ja – to kto?" to jeden z projektów Fundacji Zmiana prowadzonej przez panią Marię Dąbrowską-Majewską. Kampania jest realizowana mi.in. dzięki wspaciu Minsterstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz wydatnej pomocy wielu wolontariuszy i skazanych zatrudnionych nieodpłatnie w fundacji. Projektem kieruje jeden z osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie – Bemowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej