Zajęcia służące kształtowaniu wśród osadzonych postaw patriotycznych przynoszą efekty. Wśród laureatów V Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych znalazł się osadzony z Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

Jak co roku dnia 1 czerwca obchodzony jest Dzień Dziecka. Z tej okazji dzieci mogą spodziewać się prezentów i miłych niespodzianek. Tym razem o atrakcje dla najmłodszych postarali się także funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

W poniedziałkowy poranek 30 maja 1960 r. tłum Zielonogórzan stanął w obronie Domu Katolickiego i ks. Kazimierza Michalskiego. Był to jeden z największych protestów w PRL, jakie miały miejsce od czerwca 1956 roku do grudnia 1970 roku.

Kapelan Aresztu Śledczego w Zielonej Górze ks. Krzysztof Hojzer przy udziale parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego oraz Diecezjalnej Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio zorganizował akcję pn. "Różaniec dla Osadzonego".

Dnia 16 maja w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Praca więźniów poprzez partycypację społeczną".

Dnia 8 maja w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze miała miejsce szczególna uroczystość. Mieszkańcowi Domu Panu Stefanowi Mrowcowi nadano stopień oficerski porucznika.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej