Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Zielonej Górze przyłączyli się do akcji honorowego dawstwa krwi pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”.

W dniach 7-8 grudnia 2017r. w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze odbyła się akcja rejestracyjna potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.

W dniach 9-10 grudnia miał miejsce finał Szlachetnej Paczki 2017. To akcja, do której włączył się Dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze wraz z Zarządem Terenowym NSZZFiPW w Zielonej Górze.

W dniach 4-5 grudnia br. odbyło się coroczne spotkanie członków Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Poradnictwa Zawodowego Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego.

W dniu 23 listopada 2017r. w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Marceli Sauermann wręczał akty nadania stopni oraz odznaczenia wyróżnionym funkcjonariuszom.

W dniu 10 listopada 2017r. na terenie Aresztu Śledczego w Zielonej Górze miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Poczty Polskiej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej