Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Służby Mundurowe oddały krew-Służymy Pomocą-Mamy to we Krwi.

Profesjonalne rozgrywki w ramach zajęć kulturalno – oświatowych.

Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

Święto Służby Więziennej z udziałem Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju.

Projekt POWER

04.02.2020

Konstruktywne spędzanie czasu podczas odbywania kary.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej