KOMUNIKAT

20.08.2021

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat

19.08.2021

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

KOMUNIKAT

30.07.2021

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Osadzeni z Zakładu Karnego w Wojkowicach w minionym tygodniu mieli okazję obejrzeć wystawę historyczną i materiały edukacyjne Biura Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach pn. „Rok 1920 na Górnym Śląsku”.

Z głębokim smutkiem informujemy, że 24 lipca 2021 roku zmarł nagle bliski naszym sercom funkcjonariusz i kolega, mł. chor. Jerzy Kapral.

W przeddzień wspomnienia św. Krzysztofa w kaplicy Zakładu Karnego w Wojkowicach osadzeni modlili się za kierowców oraz ofiary wypadków komunikacyjnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej