W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie ppłk Maciej Możdżeń, w obecności posła na Sejm Pana Piotra Saka, przekazał burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej Panu Krzysztofowi Kaczmarskiemu 2 tysiące maseczek ochronnych uszytych w tarnowskim więzieniu.

Pamiętamy!

15.06.2020

"Naród,który traci pamięć przestaje być Narodem - staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium". /J. Piłsudski/

Komunikat

15.06.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy, iż:

W dniu dzisiejszym maseczki w ilości tysiąca sztuk trafiły do potrzebujących, tym razem wnioskodawcą była Gmina Radgoszcz. Maseczki zostały uszyte i przekazane w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga

Skazani w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności mają możliwość utrzymywania kontaktów zewnętrznych z najbliższymi. W związku z pandemią koronawirusa i doskwierającym im brakiem kontaktu bezpośredniego z formie widzeń, podjęli wyzwanie napisania listów do osób, które tak jak oni, w instytucjach zamkniętych, zmagają się z samotnością.

W dniu dzisiejszym tysiąc maseczek ochronnych trafiło do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Będą one wykorzystywane przez naszych mundurowych kolegów, funkcjonariuszy Policji do wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej