Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Tarnowie po raz kolejny udowodnili, że chcieć to znaczy móc. Dobrowolnie ponownie ofiarowali 1%, tym razem swojego majowego wynagrodzenia, by wesprzeć osoby najbardziej dotknięte pandemią koronawirusa.

Komunikat

30.04.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy, iż:

W zakładzie karnym prowadzi się zindywidualizowane oddziaływania na skazanych. Mają one służyć eliminacji deficytów będących przyczyną wchodzenia w konflikt z prawem. W dobie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa prowadzenie takich oddziaływań jest utrudnione, ale nie niemożliwe.

Wzorem innych jednostek penitencjarnych z całego kraju również w tarnowskiej jednostce rozpoczęto prace związane z szyciem maseczek ochronnych w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga.

Komunikat

16.04.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy, iż:

Na co dzień pracujemy za więziennymi murami. Niewidoczni. Wykonujemy swoje codzienne obowiązki służbowe, w związku z którymi #zostań w domu jest niemożliwy do realizacji. Od naszego profesjonalizmu, zaangażowania, a przede wszystkim obecności w miejscu pracy zależy zdrowie i życie skazanych oraz bezpieczeństwo i ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej