W sztumskiej jednostce penitencjarnej trwa program readaptacyjny dla skazanych w zakresie kształtowania społecznie pożądanych i umiejętności w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

19 grudnia br. harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce ppłk. Leszka Urbanowicza, zastępcy dyrektora sztumskiej jednostki Betlejemskie Światełko Pokoju.

15 grudnia sztumska jednostka penitencjarna gościła druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Postolina oraz Starego Targu przybliżając im w ten sposób zadania realizowane przez Służbę Więzienną.

9 grudnia 2022 roku w sztumskiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczysta akademia, podczas której trzech funkcjonariuszy Służby Więziennej otrzymało odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi".

Wzorem lat ubiegłych Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie zaprosił Zakład Karny w Sztumie do udziału w akcji „Szlachetna Paczka”. Do Szlachetnej Paczki włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych.

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Sztumie kpr. Michał Warsiński zajął pierwsze miejsce w martwym ciągu i drugie miejsce w wyciskaniu sztangi leżąc w Pucharze Świata federacji XPC, który odbył się w Siedlcach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej