12 czerwca br. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, odbyło się spotkanie Prezesów Klubów i Stowarzyszeń Honorowych Dawców Krwi oraz Polskiego Czerwonego Krzyża. W spotkaniu wzięli również udział funkcjonariusze z ZK Jastrzębie - Zdrój.

W dniu 10.czerwca br. na ręce przedstawicieli Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju, przekazano pierwszą partię maseczek ochronnych, które finalnie trafią do najbardziej potrzebujących instytucji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa, funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju zakupili dla Żorskiego Hospicjum rękawice ochronne oraz środki czystości. Dziś je przekazali.

Od dłuższego czasu wzrasta zapotrzebowanie na środki ochronne. Stąd w dobie Pandemii COVID – 19 maseczki stanowią produkt pierwszej potrzeby.

Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na sytuację związaną z epidemią choroby COVID-19 w kraju. W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju pozostają nadal w działaniu.

Tym razem funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju odpowiedzieli na apel o pomoc wystosowany przez Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach. W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga organizowanej wspólnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną, tutejsza jednostka przekazała pensjonariuszom i załodze obsługującej ww. ośrodek 500 sztuk maseczek ochronnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej