Udaremniony przemyt środków psychoaktywnych

W dniach 9 -13.08.21r. funkcjonariusze bytomskiego aresztu po raz kolejny stanęli na wysokości zadania dzieląc się drogocennym darem jakim jest krew.

Projekt realizowany przez Bibliotekę Śląską pod nazwą "Książka – podróż bez walizki" - będzie realizowany w Areszcie Śledczym w Bytomiu.

Komunikat

30.07.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-Cov-2, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Dla zdrowia

20.07.2021

Dziś (20 lipca br.) odbył się pierwszy cykl zajęć w ramach realizowanego autorskiego programu ,,Zdrówko” skierowanego do osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Bytomiu. Program opracowany został przez wychowawcę oraz przełożoną pielęgniarek.

Rozpoczęła się rekrutacja na nowe kierunki studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Można kształcić się na studiach podyplomowych na kierunkach: Ochrona Ludności, Dowodzenie Działaniami Specjalnymi, Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi oraz rozpocząć studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej