Funkcjonariusze z tarnowskiej jednostki, w czasie wolnym od służby pomagali zawiesić 40 budek dla nietoperzy i ptaków. Praca ta przysłuży się naszemu środowisku.

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Komu maseczkę?

09.07.2020

Kolejne partie maseczek ochronnych zostały w tym tygodniu wydane poza mury tarnowskiego więzienia. Środki ochrony wykonują skazani w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga.

Komunikat

07.07.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy, iż:

Dobro wraca …

02.07.2020

W ostatnim czasie funkcjonariusze tarnowskiej jednostki angażowali się w wiele akcji, które miały na celu pomoc osobom najbardziej dotkniętym trudną sytuacją epidemiczną, w związku z szerzącą się pandemią koronawirusa w naszym kraju. Tym razem jednak to my zostaliśmy obdarowani.

Komunikat

02.07.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy, iż:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej