POWER aktywny

23.07.2020

W dniu 23.07.2020r. zakończono kolejny cykl szkolenia zawodowego w ramach projektu pn: Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności realizowanego w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

KOMUNIKAT

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Pomagamy

03.07.2020

W dniu 2 lipca 2020r., funkcjonariusze Zakładu Karnego w Strzelinie honorowo oddawali krew.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami,...

W ramach wspólnego projektu Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej funkcjonariusze Zakładu Karnego w Strzelinie przekazali prezenty dzieciom z Domu Dziecka w Ludowie Polskim.

Za datę powstania i rozpoczęcia funkcjonowania Zakładu Karnego w Strzelinie przyjmuje się 23 czerwca 1980 roku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej