Awanse uzyskali funkcjonariusze, którzy bezinteresownie zaangażowali się w pomoc uchodźcom z Ukrainy uciekającym przed inwazją rosyjską.

XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek zaczyna się w Hrubieszowie 9 maja. Taki tydzień jest tylko raz w roku, a rok jest bardzo szczególny dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdyż właśnie w 2022 obchodzi stulecie swojego istnienia.

W dniu 9 maja 2022 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie w ramach realizacji pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości, mającego na celu w szczególności edukację prawną młodzieży, przeprowadzili prelekcję dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie.

Wizyta studentów

29.04.2022

W dniu 28.04.2022r. Na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie odbyła się wizyta studyjna studentów psychologii z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie pod opieką dr Małgorzaty Sitarczyk.

Z potrzeby serca

27.04.2022

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Hrubieszowie po raz kolejny udowodnili, iż nie pozostają obojętni na możliwości niesienia wsparcia tym, którzy go potrzebują. W dniu 22 kwietnia zakończono zbiórkę materiałów edukacyjnych, zabawek, gier planszowych, puzzli oraz wyprawek szkolnych dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego w Zamościu, które następnie dostarczono do Placówki.

W dniu 22 kwietnia funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie spotkali się z młodzieżą uczęszczającą do Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Horodle. Celem spotkania było zainteresowanie licealistów służbą w Naszej formacji, a także przeciwdziałanie postawom prokryminalnym wśród nieletnich oraz profilaktyka narkotykowa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej