Zakład Karny w Głubczycach zaangażował się w pomoc w organizacji obchodów 150-lecia Zgromadzenia Zakonu Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Głubczycach. Uroczystość ta miała miejsce 9 września br. i rozpoczęła się Mszą Świętą odprawianą przez opolskiego Biskupa Pawła Stobrawę.

W Zakładzie Karnym w Głubczycach w  sierpniu 2017 roku zakończył się 1 z 5 zaplanowanych na ten rok szkoleń w ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach por. Sławomir Ptak uczestniczył w obchodach Święta Wojska Polskiego zorganizowanych przez Związek Harcerstwa Polskiego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach.

Komendant Hufca ZHP w Głubczycach harcmistrz Ryszard Kańtocha przekazał podziękowania za dotychczas okazaną pomoc Dyrektorowi Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk. Tomaszowi Pyrze. Okazją był apel zorganizowany 9 sierpnia br. na podsumowanie Nieobozowej Akcji Letniej w Ściborzycach Małych.

Dział ochrony w Zakładzie Karnym w Głubczycach liczy 62 funkcjonariuszy. Od 9 lat kieruje nim mjr Jan Kasaraba, który do dyspozycji bezpośrednio ma jednego zastępcę kierownika, inspektora ds. ochronnych, czterech dowódców zmiany i dwóch ich zastępców.

11 lipca 2017 r. w uroczystości upamiętniającej 74. Rocznicę Mordu Ludności Polskiej na Wołyniu, wziął udział Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach por. Sławomir Ptak.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej