Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Zielonej Górze uczestniczył w uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” organizowanej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461). W świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 i 1669) Uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną...

Dyrektor Generalny Służby Więziennej nadał dwóm zasłużonym funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Zielonej Górze wyższe stopnie służbowe.

W DNIU 16.02.2019 r. NIE BĘDĄ UDZIELANE WIDZENIA.

Tak jak największe hity filmowe mają swoje kolejne części, a nawet jak w przypadku Gwiezdnych Wojen tworzą sagę, tak też jest z cieszącymi się popularnością akcjami społecznymi. Nie inaczej jest w przypadku kampanii BEZPIECZNI W SŁUŻBIE I W PRACY.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej