Komunikat

03.09.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-Cov-2, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Wystawa IPN

02.09.2021

W Areszcie Śledczym w Bytomiu w dniach od 30.08.21 r. do 02.09.21 r. odbyła się wystawa zrealizowana wspólnie z Biurem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach pt. ,,Rok 1920 na Górnym Śląsku’’.

Ogłoszenie

30.08.2021

Areszt Śledczy w Bytomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w wymiarze 120 godzin dla 10 osadzonych przebywających w tutejszej jednostce w ramach programu readaptacji społecznej.

KOMUNIKAT

27.08.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-Cov-2, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Szkolimy z POWER-em

26.08.2021

W Areszcie Śledczym w Bytomiu, po raz kolejny realizowany jest kurs zawodowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z projektem „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Komunikat

20.08.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-Cov-2, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej