15 listopada 2023 roku w Zakładzie Karnym w Sztumie w czasie uroczystej odprawy płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz płk Marian Szałkowski, dyrektor sztumskiej jednostki penitencjarnej wręczyli funkcjonariuszom Służby Więziennej awanse na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia.

11 listopada 2023 roku mieszkańcy Sztumu uroczyście uczcili pamięć bohaterów o wolną i niepodległą Polskę. W uroczystościach sztumską Służbę Więzienną reprezentował ppłk Marian Szałkowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie.

Na terenie Zakładu Karnego w Sztumie odbyło się szkolenie kadry penitencjarnej z jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego, dotyczące naboru oraz kierowania osadzonych do nauczania w przywięziennych Centrach Kształcenia Ustawicznego.

24 października br. w Malborku odbyły się wojewódzkie obchody święta Terenowych Organów Wykonawczych Ministra Obrony Narodowej, czyli wojskowych centrów rekrutacji. Służbę Więzienną reprezentował płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy wraz z ppłk. Marianem Szałkowskim – Dyrektorem Zakładu Karnego w Sztumie oraz płk. Olgierdem Trzaską, Dyrektorem Zakładu Karnego w Kwidzynie.

Na zaproszenie płk. Petra Veselý, Dyrektora Zakładu Karnego w Rynovicach po raz kolejny z kilkudniową wizytą w Republice Czeskiej przebywała polska delegacja z Zakładu Karnego w Sztumie.

Ppłk Marian Szałkowski - Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie oraz Piotr Malinowski - Prezes Zarządu Firmy GECON Sp. z o. o. podpisali umowę dotyczącą zatrudnienia skazanych w budynku hali produkcyjnej znajdującej się na terenie ścisłym sztumskiej jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej