6 czerwca br. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku odbył się MOWTROP. To już dwudziesta pierwsza edycja festynu, który integruje podopiecznych placówki z miejską społecznością. Tym razem organizatorzy skupili się na bezpieczeństwie.

Sztumskie więzienie gościło grupę studentów kierunków pedagogicznych Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku.

Na strzelnicy w Nowej Wsi Malborskiej odbył się Gminny Dzień Dziecka z udziałem Służby Więziennej. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia byli: wójt gminy Malbork, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia oraz strzelnica Trofeum.

Funkcjonariusze sztumskiej jednostki penitencjarnej odwiedzili przedszkolaków w Przedszkolu Bajkowym w Tczewie.

Sztumską jednostkę penitencjarną odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Malborku.

21 maja br. ppłk Mirosław Detmer, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie i Bartosz Mazerski, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podpisali aneks na kontynuację umowy w sprawie nieodpłatnego zatrudnienia skazanych. Dzięki porozumieniu osadzeni będą podejmowali prace porządkowe i remontowe związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektów i terenów Miasta i Gminy Sztum.  

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej