Za wysokim murem Zakładu Karnego w Siedlcach dobiegł końca kolejny program resocjalizacji z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia adresowany do recydywistów penitencjarnych

Zakład Karny w Siedlcach i Nadleśnictwo w Siedlcach zrealizowali kolejną inicjatywę na rzecz środowiska przyrodniczego angażując kilkunastu skazanych do pielęgnowania gleby przy młodych drzewostanach. Prace pielęgnacyjne przeprowadzono na obszarze 2,5 ha w Leśnictwie Mordy

W ramach kampanii społecznej Służby Więziennej "Raz, dwa, trzy... zginiesz Ty!" odbyły się w Zakładzie Karnym w Siedlcach w formie zdalnej zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Rozwija  umiejętność logicznego myślenia i inteligencję. Pobudza krytyczne myślenie, zwiększa pewność siebie i pozytywnie wpływa na pamięć. Korzystnie wpływa na osoby w każdym wieku: od dzieci po seniorów, w każdym miejscu w którym się znajdujemy. Szachy - bo o nich mowa - to gra będąca również nieocenionym narzędziem w resocjalizacji. Nie tylko „od święta” - 20 lipca to Międzynarodowy Dzień Szachów obchodzony na pamiątkę utworzenia Międzynarodowej Federacji Szachowej.

"Mam tę moc"

17.07.2023

W Zakładzie Karnym w Siedlcach w celu zniwelowania deficytów osób pozbawionych wolności realizowany jest program resocjalizacji „ Mam tę moc” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Dziś (12 lipca) odbyły się warszawskie Obchody Święta Służby Więziennej. W tym roku po raz pierwszy w historii polskiego więziennictwa Święto było obchodzone w dniu patrona formacji - św. Pawła Apostoła. Został on ustanowiony duchowym opiekunem Służby Więziennej na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej 21 czerwca 2018 r.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej