Funkcjonariusze Służby Więziennej w porozumieniu z Oddziałem Mazowieckim Stowarzyszenia Odra-Niemen przygotowali z zebranych przez stowarzyszenie darów "Paczki Pamięci", które trafią do środowisk kombatanckich na Kresach Wschodnich

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach wzorem lat ubiegłych zorganizowali akcję "Wielkanocna Kartka dla Kombatanta" i zaangażowali w nią osoby pozbawione wolności, by dać wyraz pamięci o Bohaterach - Kombatantach, którzy walczyli o wolną Polskę. Za pośrednictwem Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen kartki z życzeniami trafią do środowisk kombatanckich

Kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej zorganizowała zajęcia kulturalno-oświatowe, podczas których skazani tworzyli multimedialne życzenia wielkanocne dla bliskich

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach podpisał porozumienie o współpracy z Prezesem Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Siedlcach, w ramach którego skazani wykonają pomoce dydaktyczne dla podopiecznych stowarzyszenia

Dobiegł końca cykl zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia adresowany do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Szkolenie zrealizowano we współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Siedlcach. Udział w zajęciach to dla skazanych jeden z "kroków" ku wolności

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej