Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu, przy współudziale funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu, szkolili swoje umiejętności podczas ćwiczeń realizowanych na terenie więzienia.

Kto czyta – żyje wielokrotnie… (Józef Czechowicz), a „Czasem przeczytanie jakieś książki stanowi o losie człowieka” (Ralph Waldo Emerson). Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Rawiczu podejmuje działania promujące czytelnictwo wśród osadzonych jako element działań resocjalizacyjnych.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu, obok funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rawiczu, przeprowadzili zajęcia podczas zgrupowania dla uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce.

Zakład Karny w Rawiczu uczestniczył w „Nocy Zawodowców” zorganizowanej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu.

W ubiegłą sobotę w Zakładzie Karnym w Rawiczu uwieńczyliśmy realizację programu „Promocja zdrowego trybu życia, nauka akceptowalnych społecznie postaw - Złota Setka 2023”.

Kolejny „Memoriał Tomasza Mielko” za nami. W Czerwieńsku koło Zielonej Góry odbyła się jego XI edycja.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej