Z dniem 16 lutego 2024 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk Andrzej Pecka na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk. Zbigniewa Brzostka powołał mjr. Marcina Piotrowskiego na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku.

W ramach realizacji programu "W SŁUŻBIE PRAWU" Zakład Karny w Płocku odwiedziły dwie grupy młodzieży ze szkoły branżowej Hufca Pracy 7-11 w Płocku.

W Dniu Tradycji Służby Więziennej Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku mjr Marcin Piotrowski złożył kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci gen. Zygmunta Padlewskiego.

W ramach realizacji programu "W SŁUŻBIE PRAWU" Zakład Karny w Płocku odwiedziła jedna z klas maturalnych V Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku.

W dniu 5 lutego 2024 roku w Zakładzie Karnym w Płocku odbyło się pożegnanie ze służbą Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku płk. Grzegorza Mazura

W ramach realizacji programu "W SŁUŻBIE PRAWU" funkcjonariusze Zakładu Karnego w Płocku przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej