Pińczowscy funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w akcji organizowanej z okazji Dnia Dziecka

Rękodzieła osadzonych z Zakładu Karnego w Pińczowie z okazji Dnia Matki

Wznowienie widzeń

07.05.2021

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

KOMUNIKAT

29.04.2021

Komunikat w sprawie przedłużenia obostrzeń.

Dwaj funkcjonariusze pińczowskiej jednostki w czasie wolnym od służby udaremnili próbę kradzieży.

Komunikat

22.04.2021

Komunikat w sprawie przedłużenia obostrzeń

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej