Świątecznie, kreatywnie, wiosennie i kolorowo – tak właśnie wyglądał przedświąteczny tydzień w oddziałach mieszkalnych nowogardzkiej jednostki.

6 kwietnia 2022 r. funkcjonariusze nowogardzkiej jednostki przeprowadzili zajęcia z uczniami Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Zakończyła się trwająca od 2 marca w tut. jednostce penitencjarnej zbiórka dla potrzebujących uchodźców z Ukrainy w ramach programu #ResortSprawiedliwościPomaga.

Na terenie tut. jednostki penitencjarnej od 28 lutego do 18 marca br. dwie grupy słuchaczy realizują programy szkolenia unitarnego w formie zdalnej w trybie wideokonferencji.

Wspieramy Ukrainę!

09.03.2022

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nowogardzie w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga aktywnie włączają się w zbiórkę dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej