Przedstawiciele Zakładu Karnego w Łowiczu wzięli udział w targach pn. „Akademickie Inicjatywy” zorganizowanych w dniu 11.03.2024 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina Liceum oraz w dniu 15.03.2024 r. w Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

MISJA KERYGMA

13.03.2024

Wczoraj, tj. 12 marca 2024 r. w Świetlicy Centralnej Zakładu Karnego w Łowiczu odbył się koncert zespołu „KERYGMA”.

W Oddziale Terapeutycznym Zakładu Karnego w Łowiczu prowadzone są zróżnicowane oddziaływania wobec osadzonych zdiagnozowanych jako osoby uzależnione od środków odurzających lub psychotropowych.

W dniach 20 – 22.02.2024 r. osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w łowickiej jednostce penitencjarnej uczestniczyli w programie resocjalizacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Czas na zmianę?”.

W miniony piątek skazani odbywający kary pozbawienia wolności w łowickiej jednostce penitencjarnej, w ramach zajęć kulturalno – oświatowych, wzięli udział w pieszej wycieczce po terenie miasta Łowicza.

W listopadzie 1918 roku, po 123-letniej niewoli narodu polskiego odrodziła się Polska niepodległa. Jednym z podstawowych zadań nowych władz była organizacja struktur państwowości, a w ramach tego stworzenie jednolitego systemu bezpieczeństwa publicznego z profesjonalnymi służbami mundurowymi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej