W dniu 20 marca 2024r. na terenie Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie odbyły się VI Targi Edukacji i Pracy- branży transportowej i mechanicznej

W Polsce obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który jest związany z Międzynarodowym Dniem Pomocy Ofiarom Przestępstw, ustanowionym na dzień 22 lutego.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które odbyło się w 2005 roku, dzień 27 stycznia został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holocaustu (ang. International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust).

W Areszcie Śledczym w Koszalinie podsumowano XIX edycję Ogólnopolskiego Przeglądu Konkursowego na Audycję Radiowęzłową ,, Historia Żywa – Moja Mała Ojczyzna – Moja Rodzina – Ja” organizowanego przez Areszt Śledczy w Koszalinie.

Jasełka 2023

20.12.2023

Po raz kolejny za więziennymi murami, na terenie Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe.

W ramach akcji proekologicznej po raz kolejny funkcjonariusze oraz osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie pokazali, że razem możemy więcej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej