W dniu 29 grudnia 2021 r. podsumowano i zakończono XVII edycję Ogólnopolskiego Przeglądu Konkursowego na Audycję Radiowęzłową ,, Historia Żywa – Moja Mała Ojczyzna – Moja Rodzina – Ja” organizowanego przez Areszt Śledczy w Koszalinie.

Oddział Zewnętrzny w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie po raz kolejny uczestniczył w akcji charytatywnej mającej na celu zebranie środków dla osób chorych i najbardziej potrzebujących.

Święta to szczególny czas dla każdego człowieka. Zazwyczaj spędzamy je w najbliższym, rodzinnym gronie.

Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce.

W dniu 9 grudnia 2021 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie odbyła się gala honorowych krwiodawców Polskiego Czerwonego Krzyża.

2 grudnia 2021 roku mieliśmy zaszczyt gościć w jednostce Małgorzatę Hołub-Kowalik.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej